Usługi kruszenia

Oferujemy kruszenie:


  • gruzu budowlanego
  • betonu, żelbetonu, cegły
  • kamienia
  • surowców skalnych i innych

Recycling - ochrona środowiska:


Bardzo ważną dziedziną ze względu na ochronę środowiska jest recykling. Przez recykling – rozumie się odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu.

Gruz budowlany w myśl przepisów Ustawy o odpadach z 27.04.2001r. (z późn. zmianami) traktowany jest jako odpad budowlany. Posiadacz odpadów ustawowo zobowiązany jest w pierwszej kolejności do poddania ich odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. Odpady powinny być zaś w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.

Nasza kruszarka DIETLAS BB 100-T umożliwia wypełnić obowiązki związane z odpadami wynikające z powyższej ustawy. Kruszarka ze względu na jej mobilność umożliwia kruszenie w każdym wskazanym przez Klienta miejscu, zainstalowany separator magnetyczny zapewnia odzysk złomu, który trafia do hut w celu ponownego przetworzenia, z samego gruzu otrzymujemy zaś kruszywo, które może być zastosowane jako materiał budowlany w budownictwie, np. jako surowiec do podbudowy dróg, fundamentów pod budynki itp. Uzyskane kruszywo, zamiast składowania na wysypisku, może być zużyte na potrzeby budowlane. Ponadto kruszarka wyposażona jest w elektroniczną wagę taśmową, dzięki czemu wliczenie wykonanej pracy (ilości przekruszonych ton) jest szybkie i proste.

Proces recyclingu gruzu budowlanego:


Gruz z wyburzonych budynków jest wstępne kruszony już w trakcie rozbiórki, przy pomocy koparki wyposażonej w młot oraz szczęki wyburzeniowe. W trakcie rozbiórki odbywa się również wstępna separacja złomu od gruzu. Następnie przy pomocy ładowarki gruz trafia do mobilnej kruszarki szczękowej, gdzie jest kruszony na żądane wielkości (istnieje możliwość zainstalowania przesiewacza, który zapewni uzyskanie kruszywa o różnych żądanych frakcjach). W trakcie kruszenia zainstalowany na kruszarce magnes odzyskuje i oddziela od gruzu resztę złomu. W efekcie powstaje kruszywo, będące doskonałym materiałem budowlanym.

Dysponujemy również przesiewaczami dwupokładowymi do sortowania przekruszonego mateiału na trzy frakcję (rozmiar frakcji w zależności od potrzeb, najbardziej popularne 0-20 mm, 20-40 mm, 40-63 mm).

W tym miejscu pragniemy Państwa zainteresować świadczonymi przez nas usługami recyklingu gruzu.Cennik:

Cena kruszenia zależna jest od ilości i rodzaju materiału przeznaczonego do kruszenia – wynosi od 10-15 PLN/tona (możliwość negocjacji).

Istnieje możliwość rozliczenia usług za czas kruszenia od 350-500 PLN/godz.

Cenę ustalaly z każdym Klientem indywidualnie, po zobaczeniu materiału